Kurumsal haber

Orange The World

ELTAŞ Transformatör, kadınlara destek için turuncuya döndü. 

Birleşmiş Milletler ‘Orange The World’ adı altında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününden 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar cinsiyet temelli şiddete karşı 16 günlük bir aktivist kampanya başlatmıştır. Kadına yönelik şiddet; ister kamusal, ister özel hayatta olsun her türlü eylem ile tehdit etme, zorlama veya özgürlükten keyfi olarak yoksun bırakmak dahil, fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar verme sonucu doğuran veya bu sonucu doğurması muhtemel olan, cinsiyete dayalı her türlü şiddet eylemidir. Kadına yönelik şiddet bir kadın sorunu değil, toplum sorunudur. Unutmayınız ki sessiz kalmak suça ortak olmaktır.
Gör, Duy, Söyle.. Suça ortak olma. 
 

Haberin eklenme tarihi: 01.12.2016
« Tüm Haberler