Elektriksel Tasarım

ANSYS Sonlu Elemanlar Mühendislik Yazılımı

ANSYS Structural paketi ile birlikte transformatörün mekanik tasarımının ve mekanik parçaların optimizasyonunun yapısal analizlerle gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Transformatörün klemp, saplama, lama, kaldırma kulağı gibi mekanik parçalarında oluşan gerilmeler saptanıp bu parçalara ait optimizasyonlar gerçekleştirilecektir. Ayrıca ANSYS ortamında deprem simulasyonu gerçekleştirilerek deprem anında transformatörün mekanik dayanımı hakkında bilgi edilecektir.

ANSYS CFX modülü ile transformatörde oluşan fazla ısıyı dışarı atmak, transformatörün soğutulması için soğutma gereksinimin belirlenmesi ve bunun için uygun soğutma sisteminin seçimi amaçlanmaktadır.

ANSYS Structural ve ANSYS CFX modülleri ile yapılan analizlerinin sonuçlarını kullanarak, ANSYS Maxwell sonuçlarına yansıması ile birlikte elektriksel analiz sonuçlarına yansımaktadır.

ANSYS Maxwell 3D paket yazılımı ile transformatörün bobin ve nüvesindeki manyetik alan ve manyetik akı dağılımının incelenmesi, transformatör çekirdek kayıplarının hesaplanması, bobin ve nüvenin optimizasyonu, bobinlerde oluşan elektromanyetik kuvvetlerin hesaplanması, bobin ve nüvedeki ısı dağılımlarının, bobin üzerindeki elektrostatik alan dağılımlarının incelenmesi ve tasarım parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.


ELTAŞ ‘ın Kendi Geliştirdiği Programlar 

Güç ve Dağıtım Transformatörleri Nüve Hesap programı; Doldurulan çapa göre optimum doluluk oranıyla kademelerin yerleştirilmesi, boyutlarının belirlenmesi kesim formlarının hazırlanmasını sağlar.
Dağıtım Transformatörleri Elektriksel Hesap programı; Elektriksel hesaplar sonucunda Demir, Bakır Kayıplarının ve Uk nın Hesaplanması, fiziki boyutların belirlenmesi ve üretime aktarılacak formların hazırlanmasını sağlar.
Dağıtım Transformatörleri Mekanik Hesap programı; Elektriksel hesap programlarından aldığı veriler ile ısı atımını ve soğutma hesabını yaparak, Uygun Dalga Duvar veya Radyatör kullanımını belirler.
Ayrıca Kuru ve Yağlı Transformatörlerin AUTODESK Inventor  programı ile hızlı bir şekilde modellenmesi yapılarak elde edilen verilerin CANIAS’ a aktarımı sağlanarak sorunsuz olarak üretime resim aktarımı sağlanmaktadır