Kuru Tip Transformatör

Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörler
ELTAŞ A.Ş 36 kV Anma geriliminde 25 MVA Anma güçe kadar dökme reçineli kuru tip transformatörler üretebilme kapasitesine sahiptir. Müşteri istek ve şartnamelerine bağlı olarak bu transformatörler F sınıfı ve H sınıfı ısı sınıflarına haiz olarak üretilmektedir.

2005 yılında başlayan kuru tip transformatör üretimimiz ile Türkiye pazarında yerel üreticilerin market payını yükseltmenin gururunu taşıyoruz.

Firmamız sargıları reçine ile örtülmüş kuru tip transformatör üretiminde kullanılan  “Vakum altında cam elyaf dolgulu reçine döküm teknolojisi ” ile  ve “Kuvars   dolgulu reçine döküm teknolojisi “ nin her ikisinide sahiptir. Her iki teknoloji de Almanya’dan temin edilmiş ,konusunda oldukça deneyimli bir uzmanlar ekibinin  katkıları ile sorunsuz transformatörler üretilmektedir.

Tüm teknolojik gelişmeler güncel olarak takip edilmektedir.

Kuru tip transformatörün çalışma ömrünü belirleyen kısmi deşarj degeri, 

Kuru tip transformatörlerimizde  genellikle  < 5 pC olarak gerçekleşmektedir.. 

Yağlı tip  transformatörler ile karşılaştırıldığında toplu yaşam yerlerinde yangın riskini azaltması, herhangi bir nedenle oluşacak yangında yanma esnasında insan sağlığını tehdit eden zehirli kimyasal maddeler içermemesi, yağ değişimi ve yağ kaçakları olmayacağı için çevre dostu olması, daha az alan kaplaması ve bakım gerektirmemesi sebebi ile tercih edilmektedir.

Dökme reçineli kuru tip transformatörlerin kullanıldığı alanlardan bazıları:

 • Dahili ve Harici Transformatör Merkezleri
 • Endüstri ve Petrol Rafinerileri
 • Metrolar
 • Petrol Platformları
 • Enerji Üretim Tesisleri
 • Okullar
 • Hastaneler
 • Havaalanları
 • Alışveriş Merkezleri (AVM)
 • Rüzgar Santralleri

Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörlerin avantajları:

 • Yük merkezlerine yakın mesafede kurulabilmesi ve buna bağlı olarak kablo yatırım masraflarının en aza indirilmesi
 • Gürültü seviyesinin düşük olması
 • Yangına ve patlamaya karşı güvenli olması
 • Aynı güçteki yağlı transformatörlere oranla daha az yer kaplaması
 • Bakım gerektirmemesi
 • Bobinlerinin nem almaması
 • Uzun süre devre dışı kalması halinde tekrar işletmeye alınırken kurutulmasına gerek duyulmaması
 • Herhangi bir nedenle bobinlerinin yerinde değiştirilebilmesi
 • Soğutucu fan kullanılarak nominal gücünün sürekli olarak %40 arttırılabilmesi
 • İçerisinde zehirli kimyasal maddeler içermemesi sebebi ile çevre dostu olması

 

 • Dağıtım Transformatörleri (100-3150 kVA)
 • Tek Fazlı Transformatörler
 • Topraklama Transformatörleri
 • Güç Transformatörleri (4000-25000 kVA)
 • Yük Altında Kademe Değiştiricili Transformatörler
 • Oto Transformatörler
 • Jeneratör Transformatörleri
 • Doğrultucu (Redresör) Transformatörleri
 • Hava-Su Soğutmalı Transformatörler (Gemi Uygulamaları İçin)
 • CER Transformatörleri (Metro Uygulamaları İçin)
 • Sismik Tertibatlı Transformatörler

Üretim

Standartlar
Firmamız global pazara hizmet etmekte olup müşteri isteklerine , geçerli şartnamelere ve standartlara göre üretim yapmaktadır. Bu standartlardan birkaçını sıralarsak;

IEC 60076-11
IEEE C57.12.01
BS EN 50541-1  
CSA-C9, v.b.

Alçak Gerilim Sargıları
Alçak gerilim sargılarında teknik avantajları nedeni ile bant (foil) sargı teknolojisi kullanılmaktadır. Sargılarda müşteri isteğine göre bakır veya alüminyum bantlar kullanılmaktadır. Bant sargı teknolojisi ile aksiyal kısa devre kuvvetleri azaltılmakta ve radyal kısa devre kuvvetlerini kontrol etmek için sipirler arasında önceden reçine emdirilmiş (prepreg)  F sınıfı ( isteğe bağlı H sınıfı) izolasyon malzemesi kullanılmaktadır. Bobinler sarım işleminden sonra sertleştirme işlemine tabi tutularak en zor endüstriyel atmosferik koşullara karşı direnç ve mükemmel dielektrik özellikler sağlanmaktadır.
Müşteri isteğine göre alçak gerilim sargıları vakum altında döküm teknolojisi ile de imal edilmektedir.

Yüksek Gerilim Sargıları
Yüksek gerilim bobinleri müşteri isteğine göre F veya H sınıfı izolasyonlu olarak bakır ve aliminyum yassı veya yuvarlak iletkenler kullanılarak imal edilirler. Yüksek Gerilim Sargıları boşluksuz bir yapı elde etmek için tamamen vakum altında, reçine ile dökülür ve çatlaksız bir bobin için önceden belirlenmiş değişik sıcaklık adımlarında yavaş bir şekilde sertleştirilir. Bu nedenle ELTAŞ Dökme Reçineli Transformaörlerinin çok düşük kismi deşarj değeri ile çalışma ömürleri (life time) çok uzundur. 
ELTAŞ Dökme Reçineli Transformatörlerde kullanılan yüksek gerilim sargı tekniği ile çok sayıda soğutma kanalı kullanılarak daha efektif bir soğutma ve yüksek gerilim darbelerine karşı avantaj sağlanmaktadır.

Nüve
Nüve sacları düşük kayıplı, çekirdekleri yönlendirilmiş soğuk haddelenmiş saçlardan oluşur. Nüve step-lap kesim metodu ile kesilir ve dizilir. Bu yöntemle transformatörlerin boşta çalışma kaybı ve gürültü seviyesi daha düşük olmaktadır.  Nüveler titreşime karşı korumak için epoksi reçine ile kaplanmakta ve paslanmaya karşı özel boya ile boyanmaktadır. Nüve istenilen standartlara göre topraklanır.

Montaj
ELTAŞ Dökme Reçineli Kuru Transformatörlerde, bobinlerin sıkıştırılmasında alt ve üstte sıkıştırma demirleri kullanılır. Bunlar nüve ve bobinleri birlikte tutar. Bobinler, kısa devre kuvvetleri ve titreşime karşı cam elyaf takviyeli takozlar ile monte edilir. Tekerlekler, transformatörün öne ve arkaya, sağa ve sola gitmesine imkan verecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Transformatör montajında kullanılan bütün çelik parçalar, korozyona karşı epoksi boya ile boyanmaktadır. Boyama yöntemi transformatörün çalışacağı atmosferik şartlara göre özel olarak seçilmektedir.

1. Sıcaklık Kontrol Sistemi (Standart donanım)

Transformatör sargılarının ısınmasını kontrol altında tutmak amacıyla alçak gerilim sargılarına PT 100 veya PTC sensörler yerleştirilir. Bu sensörler gerektiğinde var ise sogutucu fanları devreye sokar ve /veya ısınmanın sürmesi ve sıcaklığın ayar edilen limit değerlere ulaşması halinde transformatörü devreden çıkarır. Müşterilerin isteğine bağlı olarak RS485, MODBUS, TCP/IP vb. haberleşme protokolleri ile ölçüm bilgileri bilgisayar ortamına da aktarılabilmektedir.

2. Zorlamalı Soğutma Sistemi (Müşteri isteğine bağlı donanım)

ELTAŞ Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörlerin nominal gücünü %40 oranında artırmak için özel dizayn ile tespit edilen soğutma fanları kullanılmaktadır. Fanlar alçak gerilim bobinlerine yerleştirilen ısı algılayıcıları yardımı ile otomatik olarak devreye girip çıkmaktadırlar. 

3. Titreşim Sönümleyici Takozlar (Müşteri isteğine bağlı)

Konut, alışveriş merkezi gibi yerlerde transformatörün konulduğu zemin üzerinde oluşacak titreşimleri azaltmak ve bu titreşimleri izole etmek için titreşim sönümleyici takozlar kullanılmaktadır. Ayrıca vinç üzerinde çalışacak transformatörlerde de benzer takozlar kullanılmaktadır. 

4. Koruma Hücreleri (Müşteri isteğine bağlı)

ELTAŞ Dökme Reçineli Kuru Tip transformatörler standart olarak koruma hücresiz (IP00) olarak imal edilmektedir. Ancak transformatörün konulacağı yere göre müşteri tarafından tanımlanan çevre şartlarına uygun olarak ,katı cisimlere, suya ve toza karşı koruma amaçlı  olarak,

IEC 60529 standardına göre;

IP 20 Dahili
IP 23 Dahili ve Harici
IP 33 Dahili ve Harici hücreler imal edilmektedir.
Daha Üst koruma sınıfındaki hücreler de özel dizayn  ile çebri hava sirkülasyonlu,su soğutmalı, klimalı vb. ile yapılabilir.

5.Deprem Tertibatı ( Müşteri İsteğine bağlı)

ELTAŞ Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatörler müşteri isteğine baglı olarak depremde  transformatörün ve bobinlerinin hareketini önleyecek şekilde deprem tertibatlı üretilebilmektedir.  Bu transformatörlerde deprem esnasında oluşan titreşimi sönümlemek için özel ve mukavemeti yüksek yardımcı elemanlar kullanılmaktadır. Avrupa’da  akredite bir laboratuvarda deprem dayanım düzeneğine  haiz  transformatörümüz Tedaş şartnamelerinde belirtilen radyal ve aksiyalivmelenmelere göre test edilmiş ilk testinde başarı ile testten geçmiş ve sertifikalanmıştır.

6. Diğer Aksesuarlar

Parafudr, akım trafoları, gerilim göstergesi, muhafaza ısıtıcısı, yandan kablo girişine imkan sağlayan kablo kutuları (muhafaza da var ise), inter-lock sistemi gibi pek çok donatı müşteri isteğine göre oluşturulur.

7. Yük Altında Kademe Değiştirici Şalterler (Müşteri isteğine bağlı)

Bazı bölgelerde şebeke gerilimleri gün içinde çok sık değişkenlik gösterebilmektedir. Böyle durumlarda düzenli, belirli bir dar bantta sabit bir gerilim elde edebilmek için yük altında kademe değiştirebilen düzeneğe haiz transformatörler kullanılmaktadır. ELTAŞ müşteri isteğine göre 36 kV seviyesine kadar yük altında kademe değiştiricili transformatör üretimi yapmaktadır.