Yağlı Tip Güç Transformatörü

ELTAS A.Ş. Aliağa Tesislerinde Eylül 2015 tarihinden itibaren  250 MVA ‘ ya 420 kV ‘a kadar  Yağlı Tip Güç Transformatörleri üretimine başlamıştır. Bu kapsamda;  

 • Generatör Yükseltici Transformatörler
 • Oto Transformatörler
 • Çoklu Sargılı ve ayrı sargılı Transformatörler
 • Sönt Reaktörler (up to 50MVAR)
 • Fırın Trafoları
 • Topraklama Trafoları
 • Mobil Merkezler
 • Konvertör Trafoları

üretilmektedir.

ELTAŞ  uzman mühendis kadrosu ile tasarım, üretim, test  ve yerinde montaj konularındaki bilgisi ve sahip olduğu donanım ve donatı ile her türlü müşteri isteğine cevap verebilmektedir.

Her transformatör kendi çevre ve çalışma koşulları dikkate alınarak, terzi usulü (tailor made)  bir yaklaşımla dizayn edilir. Güç transformatörünü tasarlarken, transformatörün verimliliğini ve performansını etkileyecek aşağıdaki unsurlar tek tek ele alınır;

 • Malzeme ve işçilik maliyetleri de dikkate alınarak tasarımda optimizasyon 
 • Kayıp değerlendirmesi
 • Düşük gürültü seviyesi
 • Bobin üzerinde yıldırım darbenin dağılımı
 • İzolasyon yapısal tasarım optimizasyonu
 • Stray kayıplarının hesaplanması
 • Isıl davranış

ELTAŞ A.Ş.'nin amacı müşteri isteklerini eksiksiz yerine getirmek ve müşteriye yüksek kalite sunmaktır. ELTAŞ A.Ş. güç transformatörlerini müşteri istekleri, sözleşme şartları ve teknik standartlara (TS 267 EN 60076-1 IEC 60076-1, BS 171, DIN, ANSI, ENEL, ENDOSA, CSA vb.) göre üretir.

Nüve

Tanecikleri yönlendirilmiş düşük kayıplı  saçlar kendi tesislerimiz de sahip olduğumuz son derece modern makinalar ile dilme ve boylama işlemine tutulur ve tasarımına uygun olarak bu saçlardan transformatör nüvesi oluşturulur. 

Sargılar

Sargılar bakır iletkenler kullanılarak oluşturulur.İletken olarak kâğıt kaplı yassı teller ile CTC iletkenler kullanılır. Sargılar tasarımına  uygun olarak,Disk,Helisel ,Kat sargı ...vs olarak düşey ve yatay makinalarda sarılır.

Kazan

Kazan tasarımı tamamen  3-D Cad programı ile montaj, taşıma ve devreye alma kolaylıkları da göz önüne alınarak tasarlanır.  Genleşme depolarında atmosfer ile teması kesen membran’lar kullanılır. Tüm birleşme noktaları, kaynaklar ve bağlantıları yağ kaçaklarına  karşı kontrol ve test edilir. Müşteri şartnamesi ve isteklerine uyulur.

Soğutma

 • Transformatörler sökülebilir radyatör panelleri ile soğutulur. Radyatörler kazanın biçimine göre muhtelif şekillerde tank yüzeyine monte edilir.
 • En yaygın soğutma şekilleri (NAN/NAF).(OFAF), (ODAF), (OFWF), (ODWF)' dir. Müşteri isteğine bağlı olarak dizayn edilir. 
 • ELTAŞ kendi uzmanlıklarının yanı sıra tüm dünya tarafından kabul görmüş ve tescillenmiş mühendislik yazılımları ve programları eşliğinde transformatör tasarımında en uygun sonuca ulaşır.   

Kullanılan yazılımlar

 • Güvenilir dizayn,
 • Emniyet limitleri içinde elektrik kuvvetleri,
 • Izolasyon yapısında optimizasyon
 • Düşük arıza ihtimali
 • Uzun çalışma ömrü
 • Optimize edilmiş kazan tasarımı
 • Uygun hafiflikte kazan ve ekipman
 • Düşük gürültü seviyesi                              
 • Doğrulama    

sağlar. 

 

ELTAŞ ‘ın kullandığı yazılımlar

3-D CAD

Transformatör kazanı, soğutucu ekipmanı ve aktif  kısım  3D CAD programı ile dizayn edilir ve çizimleri oluşturulur.  Bu program hızlı sonuca ulaşma, detaylara hakim olma ve hatayı minimize etme imkanı tanır.

ANSYS FEA

Mekanik analiz için kullanılan simülasyon programıdır. Transformatör tankındaki vibrasyon seviyeleri hesaplanır ve ölçülen ile karşılaştırılır.

 

ÖZEL YAZILIMLAR

 • İki boyutlu tasarlama ve axissimetrik elektrostatik alan hesabı
 • Şok dalgasının sargılar boyunca dağılımı hesabı.
 • Sargıların herhangi bir noktasındaki darbe gerilimi değerinin hesabı.
 • Kısa devre kuvvetlerinin hesabı
 • Kısa devrede sargılarda oluşan elektrodinamik kuvvetlerin hesabı.
 • Kısa devrede aktif kısım taşıyıcı sistemde oluşan kısa devre kuvvetlerinin hesabı

Yazılımların Avantajları :

 • Güvenilir tasarım
 • Güvenlik limitleri içinde elektriksel hesap
 • Izolasyonlarda sağlam yapı
 • Düşük arıza
 • Uzun ömür
 •  Düşük gürültü seviyesi
 •  Sağlam tank tasarımı

 

Transformatörleri korumak için başlıca kullanılan aksesuarlar aşağıdaki gibidir. 

1. Yağ Seviye Göstergesi
Manyetik yağ seviye göstergesi genleşme deposundaki yağ seviyesini takip ve kontrol etmek için kullanılır. Manyetik yağ seviye göstergesi yağ seviyesindeki ani değişikliklerde alarm ve açma sinyali verir.

2. Hava Kurutucu
Hava kurutucular genleşme depolu transformatörlerde kullanılır. Hava kurutucu genleşme deposuna bağlanır. Silika jel yardımı ile genleşme deposunun içindeki rutubet ve toz tutulur. Silika Jelin miktarı transformatördeki yağ miktarına bağlıdır.

3. Yağ Sıcaklık Göstergesi
Kapak üzerine veya tankın yanlarına kaynatılan termometre ceplerine yerleştirilen yağ sıcaklık göstergesi, yağın en üst sıcaklığını takip ve kontrol eder. Maksimum göstergeli, elektriksel kontaksız veya tek ya da çift elektriksel kontaklı olabilir. Eğer sıcaklık tahmini değerleri aşarsa kontaklı termometreler alarm veya açma sinyali verirler.

4. Buchholz (Gaz toplama ve Alarm) Rölesi
Buchholz rölesi, transformatör içinde oluşan düşük ve yüksek yoğunluklu deşarj ve arkların oluşturduğu gazları toplar. Genleşme depolu transformatörlerde kullanılır. Röle tek veya çift kontaklı olabilir. Eğer Buchholz rölesinde belli bir miktarın üzerinde gaz toplanırsa hem alarmı hem de açma sinyalini harekete geçirir. Ayrıca düşük yağ seviyesinde Buchholz rölesi dışarıya alarm sinyali verir. Buchholz rölesi aşırı ısınma gibi arızaları algılar ve sinyal vererek arızanın büyümesini önler.

5. Basınç Emniyet Valfi
Transformatörlerde hermetik koruma rölesi kullanılsa bile ek olarak basınç emniyet valfi de kullanılır. Basınç emniyet valfi transformatörün içinde ki yükselen basıncı boşaltmaya yarar.

TO BE CONTINUED....