Özel Tip Transformatörler

Topraklama Transformatörleri

Topraklama transformatörleri 3 fazlı “Y” ya da delta bağlantılı sisteme nötr noktası yaratarak topraklama bağlantısı sağlamak için kullanılmaktadır. Topraklama amacıyla kullanılabildikleri gibi sistemin iç ihtiyacını karşılamak amacıyla yardımcı sargı da sağlanabilmektedir. Bağlantı grupları sadece topraklama amacıyla kullanıldıklarında “ZN”, yardımcı sargı istenmesi durumunda ise” ZNyn” ya da “YNd” olarak dizayn edilebilmektedirler. Müşteri isteğine göre istenilen hata akımına ve hata akımı süresine göre tasarım yapılmaktadır.

 

Konvertör Transformatörleri

Konvertör beslemelerinde kullanılan özel tip transformatörlerdir. Müşterinin istekleri doğrultusunda 6-12-18-24-36-48 pulse olarak üretimi yapılmaktadır. Müşteri isteği doğrultusunda, primer ve sekonder sargılarının arasına elektrostatik ekranlama yapılmaktadır. Ayrıca müşterinin gönderdiği şebeke harmonik bilgilerine göre dizayn edilmektedir.

 

Oto Transformatörler

Primer sargının bir kısmı veya tamamının sekonder sargı olarak da kullanıldığı ve aynı manyetik alanın etkisinde kalan transformatörlerdir. Genelde asenkron motorlara yol vermede, enerji iletim ve dağıtım şebekeleri ile bunlara ait hatlardaki gerilim düşümlerini karşılamak amacıyla kullanılmaktadır.

 İki sargılı transformatöre göre üstünlükleri :

  • Hafif ve maliyeti ucuzdur
  • Demir ve bakır kayıpları azdır
  • Verimi yüksektir
  • Regülasyonu iyidir

 

 

Şönt Reaktörler

 

Şönt reaktörler, uzun enerji iletim ve dağıtım kablolarının kapasitif etkisinden dolayı yarattığı kapasitif yükü, endüktif bir yük sağlayarak sistemi kompanze etmek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca aşırı gerilimleri önleyerek şebekenin enerji kalitesini ve verimini arttırır Müşteri isteğine göre gerilim kademeli ve/veya güç kademeli olarak dizayn edilmektedir.