Yağlı Dağıtım Laboratuvarı

Yağlı Tip Transformatör Test Laboratuvarı 31,5 MVA 66 kV güç ve gerilime kadar olan IEC, IEEE, Yerli ve Yabancı Müşteri şartnamelerine göre üretimi tamamlanan transformatörlerin ve şönt reaktörlerin rutin, tip ve özel deneylerinin yapıldığı bir test laboratuvarıdır. 

Yağlı Tip Transformatör Test Laboratuvarı 5 m, 8 m (en, boy) ebadında bir test sahasına sahiptir. Topraklama direncinin 0,5 Ω altında olması için test sahasının altına her biri birbiri ile irtibatlı topraklama kazıkları çakılmıştır. Alüminyum levhadan test sahası zemini yapılarak muhtelif yerlerden topraklama sistemi ile irtibatı sağlanmıştır.  Ağırlıklı olarak yağlı tip dağıtım transformatörlerinin testi yapılmakla beraber orta güç trafoları, topraklama trafoları, rectifier tip trafolar, booster trafolar, monofaze trafolar, şönt reaktörlerin testleri bu laboratuvarda yapılmaktadır.

Laboratuvarda transformatörlerin rutin, tip ve özel deneylerini yapabilmek için aşağıdaki ekipmanlar kullanılmaktadır.

 • 400 kV 20 kJ 4 Katlı Yıldırım Darbe Jeneratörü
 • 100 kV 30 kVA 0,3 A Monofaze Yükseltici Trafo
 • 380 V şebeke beslemeli 250 kVA 0-380 VAC Varyak
 • 630 kVA 4,8/0,38 kV Step Up Transformatör
 • 55 kW – 160 kVA 50 – 150 Hz Frekans Jeneratörü
 • 66 kV 600 A Transformatör Kayıp Ölçü Sistemi
 • 1500 kVA 70/7 kV Step Up Transformatör
 • Ayarlanabilir 9,7 MVAr 0,44 kV …. 10 kV kondansatör bankası

 

Yağlı Tip Transformatör Test Laboratuvarında Yapılan Deneylerin Listesi

 1. Sargı Dirençlerinin Ölçülmesi (IEC 60076-1 Madde 11.2)
 2. Gerilim Çevirme Oranının Ölçülmesi ve Faz Farkının Kontrolü (IEC 60076-1 Madde 11.3)
 3. Kısa Devre Empedansının ve Yükte Kaybın Ölçülmesi (IEC 60076-1 Madde 11.4)
 4. Yüksüz Kaybın ve Akımın Ölçülmesi (IEC 60076-1 Madde 11.5)
 5. Varsa Yük Altında Kademe Değiştirici Üzerinde Deneyler (IEC 60076-1 Madde 11.7)
 6. Sıvıya Daldırılmış Transformatörler İçin Basınç Altında Sızıntı Deneyi (Sızdırmazlık Deneyi) (IEC 60076-1 Madde 11.8)
 7. Gaz Doldurulan Transformatörlere Ait Tanklar İçin Sızdırmazlık Deneyleri ve Basınç Deneyleri (IEC 60076-15)
 8. Dahili Akım Transformatörlerinin Çevirme Oranı ve Polarite Kontrolü
 9. Çekirdeği Veya Gövdesi Yalıtımlı Sıvıya Daldırılmış Transformatörler İçin Çekirdek Veya Gövde Yalıtımının Kontrolü (IEC 60076-1 Madde 11.12)
 10. Sargılar Arasındaki ve Sargılar ile Toprak Arasındaki Kapasitansların Belirlenmesi
 11. Her Bir Sargı İle Toprak Arasındaki ve Sargılar Arasındaki D.A. Yalıtım Direncinin Ölçülmesi
 12. Yalıtım Sistemi Kapasitanslarının Kayıp Faktörünün (tan δ) Ölçülmesi
 13. Beyan Geriliminin %90 ında ve %110 unda Yüksüz Durumdaki Kaybın ve Akımın Ölçülmesi (IEC 60076-1 Madde 11.5)
 14. Sıcaklık Artışı Deneyi (IEC 60076-2)
 15. Fan ve Sıvı Pompa Motorları Tarafından Çekilen Gücün Ölçülmesi
 16. Geçici Rejim Gerilim Aktarma Karakteristiklerinin Belirlenmesi (IEC 60076-3:2000 Ek:B)
 17. Üç Fazlı Transformatörlerde Sıfır Bileşen Empedansının Ölçülmesi (IEC 60076-1 Madde 11.6)
 18. Sıvıya Daldırılmış Transformatörlerde Vakum Altında Şekil Değişikliği Deneyi (IEC 60076-1 Madde 11.9)
 19. Sıvıya Daldırılmış Transformatörlerde Basınç Altında Şekil Değişikliği Deneyi (IEC 60076-1 Madde 11.10)
 20. Frekans Tepkisinin Ölçülmesi (Frekans Tepki Analizi , FRA)
 21. Boya Kalınlığının Ölçülmesi
 22. Boyanın Kalite Kontrolü Deneyi
 23. Çekirdek ve Gövde Yalıtımının Kontrolü
 24. Yardımcı Devrelerin Yalıtımı (IEC 60076-3 Madde 9)
 25. Uygulanan Gerilim Deneyi (IEC 60076-3 Madde 10)
 26. Endüklenen Gerilim Dayanım Deneyi (IEC 60076-3 Madde 11.2)
 27. Hat Bağlantı Ucu A.A. Gerilim Dayanım Deneyi (IEC 60076-3 Madde 12)
 28. Tam Dalga Yıldırım Darbe Deneyi (IEC 60076-3 Madde 13.2)
 29. Kesik Dalga Yıldırım Darbe Deneyi (IEC 60076-3 Madde 13.3)
 30. Nötr Bağlantı Ucunda Yıldırım Darbe Deneyi (IEC 60076-3 Madde 13.4)
 31. DIRANA (Transformatör yalıtkanındaki su miktarının belirlenmesi) deneyi
 32. İkaz Akımları Ölçümü
 33. Boştaki Akım ve Gerilim Harmoniklerinin Ölçümü