Enerji Politikası

Enerji Politikası

Eltaş Transformatör; Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde ve Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan tesisleri ile Yağlı ve Kuru Tip Güç ve Dağıtım Transformatörlerinin, tasarım, üretim, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerini yurt içi ve yurt dışı müşterilerinin ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik olarak gerçekleştirmektedir.

Eltaş ailesi olarak “Kalitenin Yarattığı Güç” mottomuz doğrultusunda, müşterilerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli ve nitelikli mühendislik gerektirecek özel ürün taleplerine en iyi şekilde karşılık veren, güvenli ve güvenilir ürünleri tasarlayıp, üretip, sonrasında satış sonrası hizmetini vermekteyiz.

Bu doğrultuda uygulamakta olduğumuz ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çerçevesinde;

  • Enerji verimliliği hedeflerini oluşturup gözden geçirerek; bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü alt yapıyı ve insan kaynağını sağlamayı;
  • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartları ve diğer şartları belirleyerek uygunluğunu kontrol altında tutmayı,
  • Enerji performansının ve Enerji Yönetim Sisteminin sürekli olarak iyileştirmek için faaliyetler yürütmeyi;
  • Enerji performansını etkileyen verimli ürün ve hizmetlerin öncelikli olarak kullanılmasını ve tedarik edilmesini sağlamayı;
  • Uygun olduğunda ürünlerinin ve proseslerinin geliştirilmesinde enerji performansının iyileştirilmesini öncelikli olarak göz önünde bulundurmayı,
  • Enerji amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla tüm çalışanlarının enerji yönetim sistemine katılımını ve katkı sağlamasını sağlamayı taahhüt ederiz.    

Tüm Çalışanlar Adına
İcra Kurulu Başkanı 
Bilge GÜRE TURUT