Yüksek Gerilim Test Laboratuvarı

ELTAŞ A.Ş. Yüksek Gerilim  Test Laboratuvarı 250MVA, 420kV güç ve gerilime kadar olan transformatörleri IEC, IEEE, ANSI standartlarına, yerli ve yabancı müşteri şartnamelerine göre rutin, tip ve özel deneylerinin yapıldığı bir laboratuvardır.

Laboratuvarlarımız 2010 yılında TS EN ISO 17025:2005 standardı kapsamında akredite edilmiş; bağımsız laboratuvar unvanını almıştır. 2019 yılında ise; akreditasyon kapsamı; TS EN ISO 17025:2017 Standardı revizyonuna geçiş yapmıştır.

Test laboratuvarı toplam olarak 1000 m2 olup, test yapılan alan 600 m2’dir.

Test alanının zemini transformatörlerin hava yastığı ile taşınmasına uygun olacak şekilde epoksi kaplanmıştır. Test alanı ses güçü düzeyinin de ölçülmesine imkan verecek şekilde akustik olarak imal edilmiştir. Ayrıca kısmi deşarj ölçülmesi için test odası faraday kafesi olarak dizayn edilmiştir.

Test alanı, transformatörlerin testi için gerekli yardımcı elemanların montajı için.

0,5 ton - 2 ton - 0,5 ton ağırlık taşıma kapasitesine sahip 3 ayrı kancalı, köprü vinç bulunmaktadır

Test alanının topraklama direnci 0,5Ω ‘un altındadır.

Laboratuvar ‘da

 • HAEFELY TMS580 transformatör kayıp ölçü sistemi
 • HAEFELY PD dedektör
 • Dr. Strauss Dijital kaydedici
 • 2500 kVA gerilim düzenleyici transformatör
 • 87 MVAr ayarlanabilir kondansatör gurubu,
 • 350 kV, 1050 kVA 3 A seri rezonans sistemi
 • 2400 kV, 240 kJ 12 katlı yıldırım darbe jeneratörü
 • 1MW, 2MVA 0-150 Hz, 0-400 V çıkışlı konverter sistemi

Güç Transformatör Test Laboratuvarında Yapılan Deneylerin Listesi

 1. Sargı Dirençlerinin Ölçülmesi (IEC 60076-1 Madde 11.2)
 2. Gerilim Çevirme Oranının Ölçülmesi ve Faz Farkının Kontrolü (IEC 60076-1 Madde 11.3)
 3. Kısa Devre Empedansının ve Yükte Kaybın Ölçülmesi (IEC 60076-1 Madde 11.4)
 4. Yüksüz Kaybın ve Akımın Ölçülmesi (IEC 60076-1 Madde 11.5)
 5. Varsa Yük Altında Kademe Değiştirici Üzerinde Deneyler (IEC 60076-1 Madde 11.7)
 6. Sıvıya Daldırılmış Transformatörler İçin Basınç Altında Sızıntı Deneyi (Sızdırmazlık Deneyi) (IEC 60076-1 Madde 11.8)
 7. Gaz Doldurulan Transformatörlere Ait Tanklar İçin Sızdırmazlık Deneyleri ve Basınç Deneyleri (IEC 60076-15)
 8. Dahili Akım Transformatörlerinin Çevirme Oranı ve Polarite Kontrolü
 9. Çekirdeği Veya Gövdesi Yalıtımlı Sıvıya Daldırılmış Transformatörler İçin Çekirdek Veya Gövde Yalıtımının Kontrolü (IEC 60076-1 Madde 11.12)
 10. Sargılar Arasındaki ve Sargılar ile Toprak Arasındaki Kapasitansların Belirlenmesi
 11. Her Bir Sargı İle Toprak Arasındaki ve Sargılar Arasındaki D.A. Yalıtım Direncinin Ölçülmesi
 12. Yalıtım Sistemi Kapasitanslarının Kayıp Faktörünün (tan δ) Ölçülmesi
 13. Beyan Geriliminin %90 ında ve %110 unda Yüksüz Durumdaki Kaybın ve Akımın Ölçülmesi (IEC 60076-1 Madde 11.5)
 14. Sıcaklık Artışı Deneyi (IEC 60076-2)
 15. Garanti Edilen Bir Ses Seviyesi Belirtilmiş Olan Her Bir Soğutma Yöntemi İçin Ses Seviyesinin Belirlenmesi (IEC 60076-10)
 16. Fan ve Sıvı Pompa Motorları Tarafından Çekilen Gücün Ölçülmesi
 17. Geçici Rejim Gerilim Aktarma Karakteristiklerinin Belirlenmesi (IEC 60076-3:2000 Ek:B)
 18. Üç Fazlı Transformatörlerde Sıfır Bileşen Empedansının Ölçülmesi (IEC 60076-1 Madde 11.6)
 19. Sıvıya Daldırılmış Transformatörlerde Vakum Altında Şekil Değişikliği Deneyi (IEC 60076-1 Madde 11.9)
 20. Sıvıya Daldırılmış Transformatörlerde Basınç Altında Şekil Değişikliği Deneyi (IEC 60076-1 Madde 11.10)
 21. Frekans Tepkisinin Ölçülmesi (Frekans Tepki Analizi, FRA)
 22. Boya Kalınlığının Ölçülmesi
 23. Boyanın Kalite Kontrolü Deneyi
 24. Çekirdek ve Gövde Yalıtımının Kontrolü
 25. Yardımcı Devrelerin Yalıtımı (IEC 60076-3 Madde 9)
 26. Uygulanan Gerilim Deneyi (IEC 60076-3 Madde 10)
 27. Endüklenen Gerilim Dayanım Deneyi (IEC 60076-3 Madde 11.2)
 28. Kısmi Boşalma Ölçmesi İle Birlikte Endüklenen Gerilim Deneyi (IEC 60076-3 Madde 11.3)
 29. Hat Bağlantı Ucu A.A. Gerilim Dayanım Deneyi (IEC 60076-3 Madde 12)
 30. Tam Dalga Yıldırım Darbe Deneyi (IEC 60076-3 Madde 13.2)
 31. Kesik Dalga Yıldırım Darbe Deneyi (IEC 60076-3 Madde 13.3)
 32. Nötr Bağlantı Ucunda Yıldırım Darbe Deneyi (IEC 60076-3 Madde 13.4)
 33. Anahtarlama Darbe Deneyi (IEC 60076-3 Madde 14)
 34. Radio Interference Voltage (RIV) Deneyi
 35. DIRANA (Transformatör yalıtkanındaki su miktarının belirlenmesi) deneyi
 36. İkaz Akımları Ölçümü
 37. Boştaki Akım ve Gerilim Harmoniklerinin Ölçümü