İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Şirketimizin stratejileri ve hedefleri doğrultusunda tüm çalışanlarımız için;
 • Sağlıklı bir iletişim ağının kurulmasını sağlamak, 
 • Yetenek ve becerilerini kullanabileceği ve geliştireceği ortamı yaratmak,
 • Şeffaf, Eşit ve Katılımcı Yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek,
 • Performans değerlendirme sistemimiz ile bilimsel veriler ışığında performanslarını ölçümleyerek geri bildirimde bulunmak,
 • Sürekli gelişim ışığında adil bir kariyer planları oluşturmak, 
 • Mutlu ve katılımcı olabilecekleri özgür bir iş ortamı sunmak,
 • Çevre ve İSG Politikalarına duyarlı yaklaşım sergilemek, sürdürülebilirlik bilincini geliştirmek,  İç iletişim ve kurum kültürünü geliştirmek, 
 • Eltaş AKADEMİ ile çalışanlarımızı geliştirip, global yetkinlikler kazandırmak,
 • Akademimizde en alttan en üst pozisyona kadar tüm eğitim programlarını tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
 • Üniversiteler, Meslek Yüksek Okulları, Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalara imza atmak,
 • Süreçlerimizi dijitale taşıyarak, geleceğimizi kurgulamak.
 • Çalışanlarımızın memnuniyeti için çalışarak, bağlılık programları geliştirmek.
 • İK Broşürü