Kalite ve Çevre Yaklaşımımız

İlk kurulduğu günden bu yana “Kalitenin Yarattığı Güç” sloganını benimseyen şirketimiz, kaliteye verdiği değeri, ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını 1996 yılında alarak taçlandırmıştır

Mükemmelliği çalışma hayatının her alanına yerleştirmeyi hedefleyen Eltaş A.Ş. , Müşteriler için Katma Değer Yaratma, Sürdürülebilir bir Gelecek Yaratma, Kurumsal Yetkinliği Geliştirme, Yaratıcılık ve Yenileşimi Güçlendirme, Vizyoner, Esin veren ve Bütünsel Liderlik ve aynı zamanda Çeviklikle Yönetme, Çalışanların Yetenekleriyle Başarma kavramlarından esinlenerek yol haritasını oluşturmuş ve de Mükemmel Sonuçları Sürdürme kararlılığı ile Kalite yolculuğuna devam etme kararı almıştır.

Bu bağlamda yönetim sistemlerini belgelendirmiş, güçlü bir ARGE yapısı oluşturarak yaratıcılık ve yenilikleri desteklemiş, kurumsal gelişim çalışmalarına hız vermiş, Eltaş Akademi’yi kurarak çalışanlarının becerilerini yükseltmiş, Öneri Değerlendirme sistemi ile de çalışanlarının katılımını arttırmıştır.

Dünyanın hem sosyal hem ekonomik hem de çevresel açıdan hızlı bir değişim süreci içinde olması sebebiyle doğal kaynakların üzerinde artan baskı, doğal yapıyı bozmaya yönelik tehdit oluşturduğu yadsınamaz bir gerçektir. Çevrenin korunması ve doğaya saygıyı vizyon ve politikasının en önemli bileşeni haline getirmiş olan şirketimiz, sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemiştir. Eltaş’ın sürdürülebilirlik yaklaşımı ekonomi, insan, çevre ve toplumsal katkı temellerinde daha çok paydaş katılımını da sağlayarak iyi bir gelecek hedefiyle şekillenmiştir. Bu bilinçle Eltaş, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğe katkılarının yanı sıra topluma değer katan çevresel sosyal sorumluluk projelerine güçlü bir şekilde destek verme, yenilerine öncülük etme ve daha iyi bir geleceğe yönelik çabalarını ve katkılarını artırma kararlılığındadır. Ülkemizin kaynaklarını daha verimli kullanabilmek amacıyla, atıkları, karbon salınımını, enerji ve su tüketimini azaltmaya dönük çalışmalarımızı hem üretim aşamasında hem de ürettiğimiz ürünlerde artırarak sürdürüyor ve bunu ülkemiz ve dünyamıza karşı en büyük sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz.

Kalite Belgelerimiz