Laboratuvar Kalite Politikamız

Laboratuvar uyguladığı deneyler için ulusal ve uluslararası standartlar ile uyumlu, tarafsız, bilimsel temellere dayalı, önyargısız, mesleki ve teknik uygulamayı benimsemektedir.

  • Laboratuvar, müşteri isteklerine uygun olarak, yüksek kalitede test hizmeti vermektedir.
  • Laboratuvar uygulanan deneyler için standartlara uygun metotlar kullanmaktadır.
  • Laboratuvar Kalite Sistemi, test sonuçlarının doğru, kesin ve güvenilir olmasını garanti altına almayı ana hedef olarak benimsemektedir.
  • Laboratuvar personeli, kalite dokümantasyonunu öğrenmekte ve ilgili politika ve prosedürleri çalışmaları esnasında uygulamaktadır.
  • Laboratuvar yönetimi, yönetimin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.
  • Laboratuvar yönetimi ISO 17025 standardına uygunluğu sağlamakla sorumlu olup çalışmalar bu standardın tüm şartlarını sağlar.
  • Kalite faaliyetleri, problem oluştuktan sonra problemleri tespit ederek çözmek yerine problemlerin oluşmasını engellemek üzerinde durur.
  • Sürekli kesinliğin ve doğruluğun güvence altına alınabilmesi için laboratuvar iç kalite kontrol sistemi kurulmuş ve sürdürülmektedir.
  • Sonuçların raporlandığı ölçümler için kullanılan tüm ölçüm cihazları için kapsamlı bir kalibrasyon programına sahiptir.
  • Laboratuvar akredite eden kurum tarafından önerilen veya akredite edilmiş bir laboratuvarla beraber yürütülen laboratuvarlar arası karşılaştırma programları uygulamaktadır.

ELTAŞ A.Ş. Test Laboratuvarı Adına; 

İcra Kurulu Başkanı
Bilge GÜRE TURUT