ÖZEL TRANSFORMATÖRLER

Eltaş Transformatör; üstün mühendislik ve teknik kapasite gerektiren, sürücü uygulamalarını beslemede kullanılan Rectifier (Konvertör) Transformatörlerini yağlı tip veya kuru tip olarak tasarlayarak, üretebilmektedir.

Rectifier (Konvertör) Transformatörleri; elektrik motorlarının dönüş hızını ve torkunu kontrol atında tutmak için kullanılırlar

Bu transformatörler;

 • Çalışma rejimlerinden dolayı zorlu çalışma şartlarına dayanıklı olmalı,
 • Harmonik frekansların termal, mekanik ve dielektrik gerilimleri arttırması sebebi ile özel teknik çözümler üretilerek tasarlanmalı,
 • Farklı faz açılarına bağlı olarak birden fazla sekonder sargıya sahip olmalı,
 • Reaktif dayanıklılığa sahip olmalı,
 • Düşük arıza oranına sahip olmalı,
 • Kararlı bir şekilde çalışmaya devam etmelidir.

Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda 6-12-18-24-36-48 pulse olarak, primer ve sekonder sargılarının arasına elektrostatik ekranlama yapılarak üretimi yapılmaktadır.

Ayrıca; müşterinin gönderdiği şebeke harmonik bilgilerine göre dizayn edilmektedir.

Bu tip transformatörlerin başlıca kullanım alanları;

 • Raylı Sistemler,
 • Maden Ocakları,
 • Cruise Gemileri,
 • Pompa İstasyonları,
 • Kağıt Fabrikaları,
 • Nükleer Santraller,
 • Petrol Rafineleri,
 • Vinç Uygulamaları,
 • DC Sistemlerin gerekli olduğu tüm endüstri tesisleri

Sahip olduğumuz tecrübeli mühendis kadromuz ve onların sahip olduğu donatılar ile her ürün, tasarımından sevkine kadar büyük bir titizlikle hazırlanmakta ve kontrol edilmektedir.

Tüm üretimlerimizde olduğu gibi Rectifier (Konvertör) Transformatörlerini üretirkende çevreye karşı olan sorumluluklarımızın bilincinde hareket ediyor, kayıpları azaltılmış ürünlerin kullanılması ile çevremizin ve doğanın korunmasına katkıda bulunmaya devam ediyoruz.

Primer sargının bir kısmı veya tamamının sekonder sargı olarak da kullanıldığı ve aynı manyetik alanın etkisinde kalan transformatörlerdir. Genelde asenkron motorlara yol vermede, enerji iletim ve dağıtım şebekeleri ile bunlara ait hatlardaki gerilim düşümlerini karşılamak amacıyla kullanılmaktadır.

 İki sargılı transformatöre göre üstünlükleri:

 • Hafif ve maliyeti ucuzdur
 • Demir ve bakır kayıpları azdır
 • Verimi yüksektir
 • Regülasyonu iyidir 

Şönt reaktörler, uzun enerji iletim ve dağıtım kablolarının kapasitif etkisinden dolayı yarattığı kapasitif yükü, endüktif bir yük sağlayarak sistemi kompanze etmek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca aşırı gerilimleri önleyerek şebekenin enerji kalitesini ve verimini arttırır Müşteri isteğine göre gerilim kademeli ve/veya güç kademeli olarak dizayn edilmektedir.