Entegre Yönetim Sistemi Politikası

ELTAŞ Transformatör; Yağlı ve Kuru Tip Güç ve Dağıtım Transformatörlerinin Aliağa ve Çiğli Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren tesislerinde tasarım ve üretim faaliyetlerini yurt içi ve yurt dışı müşteri ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik olarak gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetleri planlarken;

  • Ürün kalitemiz, yetkin insan kaynağımız, teknik destek ve satış sonrası hizmetlerimiz ile müşterilerimizin,
  • Çağdaş ve sürekli yenilenen teknolojimiz, bilgi birikimimiz ve stratejiler doğrultusunda verilere dayalı karar alma süreçlerimiz ile sektörümüzün,
  • Tedarikçilerimizle işbirliğimiz, verimliliğimiz, yatırımlarımız ve rekabet gücümüz ile hissedarlarımızın,
  • Kontrollü çalışma şartlarımız, güvenli iş ortamımız ile meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önleme yaşam felsefemiz ile çalışanlarımızın,
  • Kirliliğin önlenmesi, geri dönüşümün desteklenmesi ve sürdürülebilir kaynakların etkin kullanımı bilincimiz ile çevremizin,
  • Sosyal sorumluluk anlayışımız ve etik değerlerimiz ile toplumumuzun,
  • Ulusal ve uluslararası ilgili yasal, sektörel ve diğer düzenlemelere uyarak ülkemizin ve dünyamızın,

ihtiyaç ve beklentilerini değerlendirerek, memnuniyetini arttırmak için ürün, satış sonrası hizmet ve süreçlerimizin performansını değerlendirmek, bütünsel liderlik yaklaşımımız ile sürekli iyileştirmek ve yaptığımız her işte DEĞER ÜRETMEK ’tir.

 

Tüm Çalışanlar Adına;

 İcra Kurulu Başkanı